Velkommen til Økonomiforståelse i landbruket!

Målet er å gi en god forståelse hvordan enkelthandlinger påvirker økonomien på bruket. Kurset passer for bønder og andre som trenger grunnleggende kunnskap om landbruksøkonomi i sitt arbeid.